همایش ها، کارگاه های آموزشی و نمایشگاه ها

Untitled

هجدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور (تهران)

سمینار استان خوزستان (اهواز) 1394

سمینار استان خوزستان (بهبهان) 1394

سمینار استان خوزستان (دزفول) 1394

سمینار استان خوزستان (اهواز) 1395

سمینار استان خوزستان (بهبهان) 1395

سمینار استان خوزستان (دزفول) 1395

سمینار ابهر و دورود مرداد 1398

سمینار سبزوار و شاهرود مرداد 1398

سمینار سرخه مرداد 1398

سمینار شازند و شیراز مرداد 1398

سمینار شیروان مرداد 1398

سمینار گرگان و گنبد کاووس مرداد 1398

سمینار دزفول مرداد 1398

سمینار خوانسار مرداد 1398

سمینار رفسنجان مرداد 1398

سمینار همدان 13 شهریور 1398

سمینار قزوین 25 شهریور 1398

سمینار جویبار 27 شهریور 1398

سمینار بانه مهر 1398

سمینار شاهرود مهر 1398

سمینار ابهر 6 خرداد 1400

سمینار گنبد کاووس 9 خرداد 1400

سمینار اراک 19 خرداد 1400

سمینار بوشهر 23 خرداد 1400

سمینار جهرم 24 خرداد 1400

سمینار شیراز 25 خرداد 1400

سمینار تخصصی رامهرمز 31 خرداد 1400

سمینار تخصصی بهبهان31 خرداد 1400

سمینار تخصصی دزفول 2 تیر 1400

سمینار تخصصی مرغ تخمگذار قم 14 تیر 1400

سمینار تخصصی مرغ گوشتی قم 14 تیر 1400

سمینار تخصصی شهرکرد 27 تیر 1400