تماس با ما

تماس با ما

همواره با شما در ارتباط هستیم

در صورتیکه به هر دلیل (از جمله تماس در خارج از ساعات کاری اداری شرکت) موفق به تماس با ما نشده اید، ضمن عرض پوزش از شما، لطفا در بخش زیر پیغام خود را ارسال بفرمایید

  تلفن همراه گروه فروش

  ۰۹۱۰۸۴۸۴۰۴۵
  ۰۹۱۰۸۴۸۴۰۴۷
  ۰۹۱۰۴۹۴۴۰۰۸
  ۰۹۱۰۴۹۴۴۰۰۵
  ۰۹۱۰۴۹۴۴۰۰۶
  ۰۹۱۰۴۶۰۴۰۱۱
  ۰۹۱۰۴۶۰۴۰۲۱
  ۰۹۱۰۴۶۰۴۰۲۲
  ۰۹۱۰۹۱۰۴۸۱۳
  ۰۹۱۰۴۹۴۴۰۰۳
  ۰۹۱۰۹۱۰۴۸۱۵

  ۰۹۱۰۹۱۰۴۸۱۳
  ۰۹۱۰۹۱۰۴۸۱۱
  ۰۹۱۰۹۱۰۴۸۱۶
  ۰۹۱۰۳۵۴۹۸۴۷

  ۰۹۱۰۳۵۹۱۲۸۷
  ۰۹۱۰۹۱۰۴۸۱۵
  ۰۹۱۰۳۵۴۹۸۴۷

  ۰۹۱۰۳۵۴۹۸۴۶
  ۰۹۱۰۴۹۴۴۰۰۹
  ۰۹۱۰۸۴۸۴۰۴۹
  ۰۹۱۰۴۹۴۴۰۰۵

  ۰۹۱۰۴۶۰۴۰۱۷
  ۰۹۱۰۴۹۴۴۰۰۱
  ۰۹۱۰۴۶۰۴۰۱۸
  ۰۹۱۰۹۱۰۴۸۱۴

  تلفن همراه سایر بخش ها

  ۰۹۱۰۴۶۰۴۰۱۷
  ۰۹۱۰۴۹۴۴۰۰۱
  ۰۹۱۰۴۶۰۴۰۱۸
  ۰۹۱۰۹۱۰۴۸۱۴

  در ساعات اداری ۶۶۱۲۶۶۱۰
  خارج از ساعت اداری:
  ۰۹۱۰۴۶۰۴۰۱۲

  تماس با ما

  ایمیل:

  info@arazdamkabir.com

  تلفن تماس:

  66126610 (۰۲۱)

  آدرس ما:

  تهران ستارخان باقرخان پلاک 103