هچ

هَچ جوجه یک روزه در سالن پرورش، نگاهی به آینده و امکان رفع معضلات رایج در هَچری ها

در پرورش صنعتی طیور نشستن خود مرغ مادر روی تخم ها اصولاً امکانپذیر نیست، پس فارم های هَچری (تولید جوجه یکروزه) ضروری می باشند.
در کنار مزایای واقعا مهم این فرآیند مانند کنترل کامل بهداشت محیط و کمک بسیار مهم به رشد صنعت مرغ گوشتی و تخمگذار، معضلات مشخصی مانند ۷۲ ساعت انتظار جوجه های زودتر از تخم درآمده برای رسیدن به فارم و دریافت غذا و آب وجود دارد.
در سالهای اخیر، چند شرکت بر روی آسان تر نمودن جوجه آوری از تخم ها بوسیله خود گله مادر یا هچ تخم ها در روی بستر خود فارم پرورش تمرکز نموده اند.
این نیاز در صنعت مرغ گوشتی بیشتر به چشم می آید. زیرا، علاوه بر حذف مشکلات انتقال جوجه های یکروزه به فارم و زمان انتظار در دستگاه هچ برای بیرون آمدن همه جوجه ها، رشد هفته اول که برای موفقیت گله حیاتی است را بهتر حمایت می نماید

دیدگاه خود را به اشتراک بگذارید

برای افزودن دیدگاه باید وارد شوید