بستن× تماس با ما 02166126610 (10 خــط)

مناسب جهت کارخانجات خوراك دام و طیور و کلیه مرغداری های مادر

دارای فرمول اختصاصی ویژه نژاد های راس، کاب، پلاس و هوبارد

بسته بندی: کیسه های کامپوزیت 25 کیلوگرمی و بسته بندی مجزای ویتامین ها و مواد معدنی

مقدار مصرف: 2/5 کیلوگرم مکمل آرازویت و 2/5 کیلوگرم مکمل آرازمین در هر تن خوراك

بهترین زمان مصرف: تا 4 ماه پس از تاریخ تولیدآنالیز مکمل آرازویت مرغ مادر گوشتی

آنالیز مکمل آرازمین مرغ مادر گوشتی