بستن× تماس با ما 02166126610 (10 خــط)

بیماري آنفلوانزا یک بیماري ویروسی خفیف تا فوق حاد می باشد.

عامل آن از خانواده اورتومیکسوویریده است و به دو فرم در پرندگان مشاهده می شود.آنفولانزای کم حدت پرندگان و آنفولانزای فوق حاد پرندگان
به شدت قلیایی،خشکی و ضدعفونی کنندههای شیمیایی PH ، ویروس آنفولانزا در محیط نسبتا ناپایدار است و عواملی همچون گرما ویروس را از بین میبرد.


علائم بالینی:
در آنفولانزای کم حدت پرندگان معمولا علائم ملایم تنفسی،خس خس کردن، سرفه، تنفس با دهان باز، ترشحات از بینی،ادم صورت، افت تولید تخم مرغ ، اسهال و... میباشد.
در آنفولانزای فوق حاد پرندگان معمولا تلفات ناگهانی در 48 ساعت ابتدایی بروز بیماری دیده میشود. نشانه های دیگر همچون افسردگی بسیار شدید، بی اشتهایی، ادم سر و صورت، پیچ خوردگی سر، خونریزی در ساق پا، ادم تاج و ریش و تلفات در حد 50 تا 100 درصد دیده میشود.


علائم کالبدگشایی:
در آنفولانزای کم حدت پرندگان پرخونی نای و ترشحات چرکی در دستگاه تنفس به خصوص در عمق ریه دیده میشود. در مرغان تخمگذار باعث پرخونی و لهیدگی فولیکولهای زرده میشود.
در آنفولانزای فوق حاد پرندگان خونریزیهایی در قسمتهای داخل جناغ سینه، چربیهای محوطه بطنی و اطراف سنگدان به صورت گسترده مشاهده میشود. پرخونی و ادم بودن ریه نیز مشاهده میگردد.


پیشگیری:
راه کارهای مداخلهای برای کنترل و پیشگیری بیماری آنفولانزا مانند اعمال روشهای ضدعفونی، نحوه مدیریت، آموزش کارکنان،رعایت امنیت زیستی، تشخیص و مراقبت گلههای درگیر،حذف گلههای آلوده به آنفولانزای فوق حاد و واکسیناسیون برای آنفولانزای کم حدت پرندگان وجود دارد. واکسنهای آنفلوانزا در ایران صرفا کشته( به دلیل جلوگیری از پدیده بازآرایی ژنتیکی) هستند و معمولا در هفته اول به شکل تزریقی مصرف میگردند.


درمان
هیچ نوع درمان عملی و اختصاصی جهت بیماریهای ویروسی وجود ندارد. استفاده مناسب از بازکننده های مجاری تنفسی، افزایش میزان تهویه سالن، افزایش دمای سالن،کاهش ورود کارگران به سالن، تقویت سیستم ایمنی، استفاده از الکترولیت ها و ....

بیماری آنفولانزا