بستن× تماس با ما 02166126610 (10 خــط)

بیماري نیوکاسل، یک بیماري ویروسی است که طیف وسیعی ازانواع گونه هاي پرندگان را آلوده می کند.
در برخی از پرندگان مانند ماکیان، کبوتر و... با علایم بالینی همراه است و در برخی پرندگان آبزي نظیر غاز و اردك فاقد علایم بالینی می باشد، این پرندگان آبزي به عنوان مخزن ویروس و امکان انتقال آن به ماکیان مطرح می باشند.
ویروس بیماري نیوکاسل به گرما، خشکی و اکثر ضدعفونی کننده هاي رایج بسیار حساس است و با روشهاي ضدعفونی مطلوب به راحتی از بین می رود.علایم بالینی:
بیماری نیوکاسل در جوجه ها و بوقلمونها بسته به حدت عامل ویروسی در اشکال ملایم تا حاد بروز پیدا می کند و علائم عصبی، تنفسی و گوارش خود را نشان می دهد که در زیر به آن اشاره می گردد:
از دست دادن اشتها، اسهال سبز، افسردگی و ژولیدگی پرها، خروج ترشحات از بینی، افزایش ترشحات چشمی، عطسه و سرفه، پیچ خوردگی سر و گردن، عدم تعادل و فلجی، تشنج و در نهایت مرگ.
گاهی اوقات میزان تلفات به حدود 100 % نیز میرسد. در گلههای مولد افت تولید و در شرایطی توقف تولید نیز مشاهده می شود.


علایم کالبدگشایی:​

تورم و پرخونی پلکها، پرخونی نای، افزایش ترشحات نای، در برخی مواقع وجود ترشحات سفید و پنیری شکل در محل دوشاخه شدن نای و قسمتهای تحتانی نای و نایژه که به بیماری های آنفلوانزای پرندگان و برونشیت بسیار شبیه است. لاشه های تلف شده بسار پرخون بوده و به عضلات سینه آنها به رنگ ارغوانی مشاهده می شود در فرم گوارشی زخمهایی در طول دستگاه گوارش و زخمهای داخل پیش معده و خونریزی و زخم در محل اتصال سکوم به روده بزرگ بسیار جلب توجه میکند.
شرایط پیشرفته تر ترشحات فیبرینی و چرکی در کیسه های هوایی، اطراف پرده آبشامه قلب، سطح کبد و نهایتا در کل محوطه بطنی و تورم کلیوی مشاهده میگردد.


پبش گیری:
اعمال روشهای صحیح ضدعفونی، قرنطینه، واکسیناسیون و .... در واکسیناسیون بیماری نیوکاسل حدت سویه های مورد مصرف و روشهای مصرف واکسن از اهمیت بالایی برخوردار هستند.
واکسیناسیون بیماری نیوکاسل باید تحت نظر دامپزشکان منطقه و از سویه های مناسب واکسن نیوکاسل استفاده شود و تا حد امکان واکسنهای اول و دوم به شکل اسپری یا قطره چشمی مصرف گردد و در مناطق پرخطر از واکسنهای کشته نیز بهره گرفت.


درمان:
استفاده مناسب از بازکننده های مجاری تنفسی، افزایش رطوبت محیط، تقویت سیستم ایمنی، استفاده از الکترولیت ها و استفاده از انتی بیوتیکها جهت کنترل عفونتهای ثانویه.

بیماری نیوکاسل