بستن× تماس با ما 02166126610 (10 خــط)

کلی باسیلوس توسط مایکوپلاسماها ایجاد می شود. این باکتریها دیواره بسیار نرم و نازك دارند و یک سری از آنتی بیوتیکها مانند بیماری می شوند. سفالوسپورینها روی آنها موثر نیست و منجر به ایجاد بیماری مزمن دستگاه تنفس عامل بیماری در خارج از بدن پرنده نهایتا 24 ساعت دوام می آورد ولی در بدن تا 18 ماه بقا دارد و به اکثر ضدعفونی کنندههای رایج شیمیایی حساس می باشد.علایم بالینی
این بیماری گاهی اوقات میتواند کاهش راندمان تولید و اختلال در یکنواختی گله را ایجاد کند اما مهم ترین علامت آن مشکلات تنفسی می باشد و علایمی همچون ترشحات چشمی و بینی، رالهای تنفسی (صدای خس خس)، عطسه، سرفه، تورم شدید سینوس- های زیرچشمی، بسته شدن چشمها(چشم ژاپنی) و...


علائم کالبدگشایی
اگر مایکوپلاسما به تنهایی باشد منجر به ایجاد ضایعات کفی در کیسه های هوایی شده اما با مزمن شدن بیماری و اضافه شدن عوامل ثانویه، علائمی مانند پریکاردیت، پری هپاتیت، کدورت کیسه های هوایی و در گونه های دیگر مایکوپلاسما مانند مایکوپلاسما سینوویه افزایش ترشحات مفصلی، افزایش ضخامت پردههای سینوویال و ترشحات زرد تا قهوه ای رنگ در مفصل خرگوشی و کف پا دیده میشود.


کنترل و پیشگیری
برای کنترل این بیماری باید به سوی امنیت زیستی رفت و امنیت زیستی را به خصوص در گلههای مولد نظیر مادر و اجداد افزایش داد. با روش های مدیریتی صحیح، استفاده از ضدعفونی کننده ها، استفاده از آنتی بیوتیک ها و ... میتوان از بروز بیماری پیشگیری نمود. همچنین گلههای مولد هر 4 هفته یکبار توسط تستهای سرولوژی پایش شده و اگر تست در نهایت مثبت اعلام شود باید گله معدوم شود.

واکسیناسیون صرفا بر علیه مایکوپلاسما سینوویه در گله های مادر مجاز است. بنا براین در گله های تخمگذار و گوشتی تهیه جوجه های پاك از مایکوپلاسما و رعایت شرایط قرنطینه و ضدعفونی بهترین کار است.


درمان
مایکوپلاسما به چندین داروی ضد میکروبی از جمله ماکرولیدها، تتراسایکلینها و فلوروکینولونها حساسیت نشان میدهد اما به دلیل ویژگی خاص دیواره سلولی ذاتا به  پنی سیلین مقاوم است. همیشه حوالی  2-5 روزگی و درمان بعدی با فاصله 2-3 هفته از آنتی بیوتیکهایی که بر مایکوپلاسما (تیامولین) و یا بر روی باکتریهای گرم منفی و مایکوپلاسما (داکسی سایکلین) موثر هستند استفاده می شود.

کلی باسیلوس CRD