بستن× تماس با ما 02166126610 (10 خــط)

فرآوری یا عمل آوری خوراك شامل اعمالی است که برای افزایش دادن بهره برداری از مواد غذایی اولیه در جیره طیور انجام میشود. این اعمال اثراتی در ماده غذایی ایجاد میکند تا هضم و جذب در بدن پرنده بهبود یابد.این امر به ویژه در ابتدای دوره پرورش بسیار حائز اهمیت است. از جمله فرآوریهای مهم در خوراك طیور، ساخت سوپر استارتر به شکل دان پلت است. مصرف دان به صورت پلت برای دستیابی به رشد توده گوارشی در ابتدای دوره پرورش و به طبع آن وزن مطلوب توده های عضلانی در ادامه دوره و دستیابی به سیستم ایمنی و کارآمد در پرورش  جوجههای گوشتی نقش غیر قابل انکاری خواهد داشت.
سوپر استارتر طیور گوشتی گروه تولیدی آراز دام کبیر با فرمولی متعادل و غنی و نیز با استفاده از مواد اولیه مرغوب تهیه گردیده که پس از مصرف آن طی هفته اول پرورش، تأمین کننده تمام نیازهای غذایی نژادهای رایج طیور گوشتی در ایران میباشد.مزایای استفاده از سوپر استارتر آراز دام کبیر
1. در سوپر استارتر، مواد اولیه خوراك بصورت همگن و یکنواخت بوده و جوجه در هر بار برداشت دان میزان متناسبی از مواد غذایی مورد نیاز را دریافت میکند که این امر در دان مش به دلیل تمایل پرنده به برداشت اجزای درشت دان بطور کامل غیر قابل دستیابی خواهد بود. بنابراین یکی از نتایج مهم ناشی از یکنواختی کیفیت در دان سوپر استارتر به شکل پلت، دستیابی به یکنواختی رشد در گله میباشد.
2. در فرایند ساخت سوپر استارتر به شکل دان پلت به دلیل حرارت وارده بر مواد سازنده دان، بخش بزرگی از باکتریها و پاتوژنها مانند سالمونلاها از بین میروند و انتقال آلودگی از طریق دان مصرفی به حداقل کاهش مییابد.
3. دان سوپر استارتر بصورت ترکیبی متراکم از مواد غذایی با حجم کمتر و نیز در زمان کوتاهتر نیازهای غذایی را تأمین میکند که این امر در مناطق گرمسیر و نیز در شرایط بیماری که پرنده تمایل کمتری برای برداشت دان از خود نشان میدهد از اهمیت بالایی برخوردار است. از سوی دیگر تحرك کمتر برای دستیابی به دان در پرنده موجب کاهش گرد و غبار در سالن شده و در کاهش بروز بیماریهای تنفسی مؤثر است.
4. دان سوپر استارتر به دلیل شکل و فرم خاص خود تا 10 % از ضایعات و پرت دان در سالن میکاهد. 
5. فرایند ساخت دان پلت سوپر استارتر اولاً سبب میشود ترکیبات ضد تغذیهای موجود در برخی مواد اولیه از بین برود و ثانیاً به دلیل ژلاتینه شدن نشاسته موجود در غلات قابلیت هضم مواد به شدت افزایش یابد.


مقادیر ویتامین و مواد معدنی موجود در هر کیلوگرم سوپر استارتر

ترکیبات و مواد مغذی سوپر استارتر