بستن× تماس با ما 02166126610 (10 خــط)

پیشنهاد سن مصرف:

از 0 تا 42 روزگی مکمل نوع A

از 43 تا 98 روزگی مکمل نوع  B

از 99 روزگی تا پایان دوره  مکمل نوع C

تأمین کننده کلیه نیازهای ویتامینی و معدنی بوقلمون های نیکولاس و بیوتی

مناسب جهت کارخانجات خوراك دام و طیور و کلیه فارم های پرورش  بوقلمون

مقدار مصرف: 2/5 کیلوگرم مکمل آرازویت و  2/5کیلوگرم مکمل آرازمین در هر تن خوراك

بهترین زمان مصرف: حداکثر تا 4 ماه پس از تاریخ تولید

بسته بندی: کیسه های کامپوزیت 25 کیلوگرمی و بسته بندی مجزای ویتامین ها و مواد معدنیمقادیر مواد معدنی موجود در 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی آرازمین بوقلمون

مقادیر ویتامین های موجود در 2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه آرازویت بوقلمون