بستن× تماس با ما 02166126610 (10 خــط)
  • تأمین مواد معدنی و ویتامین ها به همراه نمک های آنیونی
  • جلوگیری از افت کلسیم و تب شیر( DCADمناسب )
  • کاهش جفت ماندگی
  • (توجه به نسبت کلسیم به فسفر و منیزیم)
  • کاهش ابتلا به کتوز و کبد چرب (حاوی نیاسین)
  • تقویت سیستم ایمنی (ویتامین  Eکافی(|
  • DCAD  برابر با  – 6800 mEq/kg

توصیه و روش مصرف :

300 تا 350 گرم به ازاي هر رأس دام در روز

)50- 60 کیلوگرم در هر تن کنسانتره)

طبق نظر مشاور تغذیه مصرف شود.مواد مغذی تامین شده در یک کیلوگرم مکمل