بستن× تماس با ما 02166126610 (10 خــط)
  • بهبود عملکرد تولیدی دام
  • حفظ تولید و سلامتی
  • فحلی منظم
  • افزایش درصد باروری
  • کاهش سقط جنین
  • تقویت سیستم ایمنی
  • کاهش ورم پستان، جفت ماندگی و ...

توصیه و روش مصرف :

گاوهای شیرده:

150 تا 250 گرم به ازای هر رأس دام در روز ( 15 کیلوگرم در هر تن کنسانتره)

تلیسه ها و گاوهای خشک:

50 تا 100 گرم به ازای هر رأس دام در روز ( 10 کیلوگرم در یک تن کنسانتره)

گوساله های پروار:

50 تا 100 گرم در روز ( 10 کیلوگرم در یک تن کنسانتره پروار)

گوسفند و بز:

10 تا 20 گرم به ازای هر رأس دام در روز

طبق نظر مشاور تغذیه گله مصرف شود.مواد مغذی تامین شده در یک کیلوگرم مکمل