بستن× تماس با ما 02166126610 (10 خــط)
  • افزایش سرعت رشد
  • حفظ تولید و سلامتی
  • افزایش چند قلو زایی
  • کاهش سقط جنین
  • تقویت سیستم ایمنی
  • کاهش تلفات بره و بزغاله

توصیه و روش مصرف :

روزانه 5-10  گرم به ازاي هر رأس بره و بزغاله

روزانه 10-30  گرم به ازاي هر رأس میش و بز شیرده

روزانه 10-15  گرم به ازاي هر رأس میش و بز داشتی

10 الی 20 کیلوگرم در تن کنسانتره پروار

طبق نظر مشاور تغذیه مصرف شود.مواد مغذی تامین شده در یک کیلوگرم مکمل