بستن× تماس با ما 02166126610 (10 خــط)

نیازهای مواد مغذی مرغ گوشتی از سن یک روزگی تا سن کشتار، متغیر بوده و هر دوره از پرورش نیازهای غذایی و فرمولاسیون مخصوص به خود را دارا می باشد. بنابراین کنسانتره های دو مرحله ای شرکت آراز دام کبیر طبق آخرین دستاوردهای علم تغذیه طیور دنیا به گونه ای فرموله شده اند که مطابق با نیازهای مراحل مختلف پرورش مرغ گوشتی می باشد و استفاده از این کنسانتره از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است.

ترکیبات مواد مغذی و جیره های پیشنهادی کنسانتره 2.5 درصد آلفا بتا

ترکیبات مواد مغذی و جیره های پیشنهادی کنسانتره 2.5 درصد آلفا بتا

 

ترکیبات مواد مغذی و جیره های پیشنهادی کنسانتره 5 درصد آلفا بتا

 

ترکیبات مواد مغذی و جیره های پیشنهادی کنسانتره 5 درصد آلفا بتا

دانلود آنالیز 2.5 درصد آلفا بتا

دانلود آنالیز 5 درصد آلفا بتا