بستن× تماس با ما 02166126610 (10 خــط)

پیشنهاد سن مصرف:

از 0 تا 42 روزگی کنسانتره A

از 43 تا 98 روزگی کنسانتره B

از 99 روزگی تا پایان دوره  کنسانتره  C

بسته بندی: کیسه های کامپوزیت 25 کیلوگرمی

مقدار مصرف: 50 کیلوگرم در هر تن خوراك

بهترین زمان مصرف: حداکثر تا 6 ماه پس ازتاریخ تولید