بستن× تماس با ما 02166126610 (10 خــط)


:diamonds:همخوانی مواد مغذی با نیازهای پرنده

:diamonds:استفاده از الگوی پروتئین ایده ال برای حداکثر رشد

:diamonds:کاهش قیمت تمام شده جیره

 دانلود آنالیز کنسانتره 3 مرحله ای 2.5 درصد کاپا مرحله 1

 دانلود آنالیز کنسانتره 3 مرحله ای 2.5 درصد کاپا مرحله 2

 دانلود آنالیز کنسانتره 3 مرحله ای 2.5 درصد کاپا مرحله 3