بستن× تماس با ما 02166126610 (10 خــط)

ویروس بیماری گامبرو به شدت نسبت به عوامل فیزیکی و شیمیایی مقاوم است. در برابر با 2 ویروس غیرفعال می شود و ترکیبات یده اثر زیان باری بر روی PH ویروس دارند. مجاورت با فرمالین به مدت 6 ساعت نیز باعث کاهش فعالیت و بقای ویروس می شود.

علائم بالینی

از اولین نشانه ها نوك زدن بعضی از پرنده ها به مخرج خود می باشد، بروز اسهال آبکی سفید، افسردگی، بی اشتهایی، زمین گیری، لرزش و از دست رفتن آب بدن، ژولیدگی پرها، کاهش درجه حرارت بدن در مراحل انتهایی و نهایتا مرگ است.

علائم کالبدگشایی

3 روز بعد از ورود ویروس به بدن بورس شروع به بزرگ شدن می کند و در روز چهارم وزن بورس به دو برابر اندازه خود می رسد و از روز پنجم شروع به کوچک شدن (آتروفی) کرده و در روز هشتم به یک سوم اندازه خود می رسد.

همچنین از ابتدا ترشحات ژلاتینی روی آن بوده و با گذشت بیماری نقاط خونریزی و کانون های نکروتیک روی آن ایجاد می شود. معمولا لاشه ها خشک هستند و تیرگی و احتقان عضلات سینه و ران، خونریزی های نقطه ای روی عضلات سینه، ران و مخاط پیش معده و همچنین در محل اتصال پیش معده و سنگدان دیده

می شود افزایش ترشحات روده و رسوب اورات و تورم در کلیه دیده می شود.پیشگیری

رعایت امنیت زیستی، مراقبت های بهداشتی در فواصل جوجه ریزی و واکسیناسیون که روش اصلی کنترل و پیشگیری بیماری می باشد.

واکسن ها به دو صورت زنده و کشته استفاده می شوند. واکسن های زنده بر اساس حدت به پنج گروه تقسیم می شوند که در کشور ما از استفاده می شود. در واکسیناسیون بیماری گامبورو تعیین زمان واکسیناسیون امری Intermediate Plus و Intermediate ضروری است. چون استفاده زودتر از موعد منجر به خنثی شدن واکسن توسط آنتی بادی مادری می شود و استفاده دیرتر از موعد منجر به تضعیف سیستم ایمنی می گردد. با استفاده از تیترهای به دست آمده در تست الایزا در سنین ابتدایی ،زمان تقریبی واکسیناسیون تخمین 12 روزگی، واکسن دوم حوالی 5 تا 7روز بعد استفاده می شود. امروزه یک سری - زده می شود. که معمولا واکسن اول حوالی 14 وارد بازار شده که داخل تخم مرغ جنین دار 18 روزه و یا در جوجه کشی در بدو تولد جوجه به شکل Immune-Complex واکسن های تزریقی استفاده می شود و به کنترل و پیشگیری بیماری کمک کرده است.

درمان

بیماری ویروسی بوده و درمان ندارد اما می توان از الکترولیت ها، آنتی بیوتیک ها، مواردی که منجر به تقویت سیستم ایمنی می شوند برای پیشگیری از بروز بیماری ها ثانویه استفاده نمود.