کنسانتره ها

2/5 و 5% ویژه گله مادر سویه راس

براساس فرمول و آنالیز سفارش مشتری

 

مکمل ها

0/5 درصد ویژه گله مادری سویه راس

(پرورش یا پولت، دوره تولید)

آنالیزها و اطلاعات فنی

جهت بزرگنمایی تصویر روی آن کلیک نمایید